Thứ 504172014

Cập nhật01:18:53 AM

Tục ngữ Việt Nam

Tục ngữ là những câu nói dân gian ngắn gọn, ổn định,có nhịp điệu,hình ảnh,thể hiện kinh nghiệm của nhân dân về mọi mặt(Tự nhiên,lao động,sản xuất,xã hội),được nhân dân ta vận dụng vào đời sống,suy nghĩ và lời ăn tiếng nói hằng ngày đây là 1 thể loại văn học dân gian.

Tục Ngữ Việt Nam

Tục Ngữ Hán Việt

Tục Ngữ Việt Anh

  

 

A

 • Anh em như thể chân tay.
 • Anh em khinh trước làng nước khinh sau.
 • Ai biết ngứa đâu mà gãi.
 • Ai làm, nấy chịu
 • Ai giàu ba họ, ai khó ba đời.
 • Ao sâu tốt cá.
 • Ăn chắc, mặc bền.
 • Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
  Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng.
 • Ăn cây nào rào cây ấy.
 • Ăn chọn nơi, chơi chọn bạn.
 • Ăn có nhai, nói phải nghĩ.
 • Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau.
 • Ăn kĩ no lâu, cày sâu tốt lúa.
 • Ăn ngay nói thật, mọi sự điều lành.(?)
 • Ăn một miếng, tiếng một đời.
 • Ăn trông nồi, ngồi trông hướng.
 • Ăn tùy nơi, chơi tùy chốn.
 • Ăn cháo, đá bát.
 • Ăn theo thuở, ở theo thời
 • Ăn đầu sóng, nói đầu gió
 • Anh hùng tạo thời thế (???) -> Thời thế tạo anh hùng
 • Ăn cơm chúa, múa tối ngày
 • Ăn vóc, học hay
 • Ăn xem nồi, ngồi xem hướng

 

B

 • Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
 • Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe

 

C

 • Cá không ăn muối cá ươn. Con cãi cha mẹ trăm đường con hư.
 • Có chí, thì nên.
 • Có công mài sắt, có ngày nên kim.
 • Có qua, có lại mới toại lòng nhau.
 • Cha ăn mặn, con khát nước.
 • Của thiên trả địa.
 • Có chí làm quan, có gan làm giàu.
 • Có tiền mua tiên cũng đuợc.
 • Có thực mới vực được đạo.
 • Cây có cội, nước có nguồn
 • Cây lành sanh trái ngọt
 • Chứng nào, tật nấy
 • Cây cao, bóng mát
 • Cha mẹ sinh con trời sinh tính.
 • Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà.
 • Con sâu làm rầu nồi canh
 • Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh
 • Cứu vật vật trả ơn. Cứu nhân nhân trả oán
 • Có đức mặc sức mà ăn
 • Chim khôn chưa bắt đã bay
 • Chim khôn lựa cành mà đậu
 • Con hơn cha là nhà có phúc
 • Chết trong còn hơn sống đục
 • Chết vinh còn hơn sống nhục
 • Chết đứng còn hơn sống quỳ
 • Chờ được vạ thì má đã sưng
 • Cái răng,cái tóc là gốc con người
 • Con khôn, cha mẹ nào răng

 

D

 • Dao sắc không gọt được chuôi
 • Dân ngu, dể dạy
 • Dân đói dễ sai

 

Đ

 • Đường đi từ cửa miệng
 • Đa sự, đa đoan
 • Đa tình, đa hận
 • Đa sầu, đa mang
 • Đi một ngày đàng, học một sàng khôn...
 • Đói cho sạch, rách cho thơm.
 • Được voi, đòi tiên.
 • Đồng tiền liền khúc ruột
 • Đất lành, chim đậu
 • Đâm bị thóc, thọc bị gạo
 • Đi đến nơi, về đến chốn
 • Đàn gảy tai trâu
 • Đức năng thắng số.
 • Đi đâu rồi cũng về La Mã
 • Đi mô cũng nhớ về Hà Tịnh
 • Đầu tắt, mặt tối
 • Đừng dong buồm trong giông bão
 • Đời cha ăn mặn, đời con khát nước.

 

G

 • Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.
 • Giấy rách phai giữ lấy lề
 • Giàu đổi bạn, sang đổi vợ
 • Gieo gió thì gặt bão
 • Ghét của nào, trời trao của nấy
 • Gieo quả nào thì gặp quả đó
 • Gọi dạ bảo vâng

 

H

 • Học đi đôi với hành
 • Học đâu, biết đó
 • Học một biết mười
 • Học ăn, học nói, học gói, học mở.
 • Học tài, thi phận.
 • Hoc cho mai sau.
 • Hết xôi , rồi việc

 

K

 • Khôn chết, dại chết, giả chết không chết
 • Khôn nhà, dại chợ
 • Khôn ba năm dại một giờ
 • Kiến tha lâu đầy tổ
 • Khôn đâu tới trẻ, khỏe đâu tới già
 • Khôn không qua lẽ, khỏe chẳng qua lời
 • Khi yêu trái ấu cũng tròn, khi ghét bồ hòn cũng méo
 • Không có lửa làm sao có khói
 • Kẻ cắp gặp bà già
 • Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm
 • Không thầy đố mày làm nên

L

 • Lá lành đùm lá rách.
 • Lời nói là bạc, im lặng là vàng.
 • Lời nói không mất tiền mua
  Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
 • Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo
 • Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén
 • Lùi một bước, tiến ngàn dặm
 • Liệu việc như thần
 • Liệu cơm gắp mắm
 • Lá rụng về cội
 • Lạy ông tôi ở bụi này
 • Lao động là vàng

 

M

 • Một người lo bằng kho người làm.
 • Ma đưa lối, quỷ dẫn đường
 • Một giọt máu đào hơn ao nước lã.
 • Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.
 • Máu chảy ruột mềm
 • Môi hở, răng lạnh
 • Một con chim én không làm nên mùa xuân
 • Một điều nhịn, chín điều lành
 • Một miếng khi đói bằng một gói khi no
 • Mạnh vì gạo, bạo vì tiền.
 • Mật ngọt chết ruồi
 • Mũi dại, lái chịu đòn
 • Mềm nắn , rắn buông
 • Mềm quá thì yếu, cứng quá thì gãy
 • Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ
 • Mèo mả gà đồng
 • Miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời
 • Một kho vàng không bằng một nang chữ
 • Mất lòng trước, được lòng sau

 

N

 • Nước chảy, đá mòn.
 • Nghèo sinh loạn, Giàu sinh tật.
 • Nước lã làm sao khuấy nên hồ
 • Nước chảy về nguồn, Lá rụng về cội
 • Nồi nào úp vung nấy
 • Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm.
 • No mất ngon, giận mất khôn
 • Nói có sách, mách có chứng
 • Năng làm, thì nên
 • Người sống đống vàng
 • Người ta là hoa đất
 • Nước đổ lá môn (khoai)
 • Nước chảy, hoa trôi , bèo dạt
 • Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã
 • Người khôn ít nói ít hay trả lời.
 • Ngồi mát ăn bát vàng
 • Nhà giầu đứt tay, bằng ăn mày đổ ruột
 • Nói một đàng, làm một nẻo. người không trung thực

 

O

 • Oan có đầu, nợ có chủ
 • Óan không giải được óan
 • Oán thù nên giải, không nên kết
 • Ông ăn chả, bà ăn nem.
 • Ông có chân giò, bà thò nậm rượu

 

Ơ

 • Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài.
 • Ở hiền thì gặp lành, ở ác gặp ác
 • Ở nhà nghe Đông Hà ló chín
 • Ở xó chuồn heo,hơn là theo phía vợ

 

P

 • Phép nước lệ làng.
 • Phép vua thua lệ làng.
 • Phòng bệnh hơn chữa bệnh.

 

Q

 • Quỷ tha, ma bắt
 • Quả báo, nhãn tiền
 • Quan nhất thời, dân vạn đại
 • Quýt làm cam chịu
 • Qua cầu rút ván

 

V

 • Vỏ quýt dày, móng tay nhọn
 • Vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm
 • Việc người thì sáng, việc mình thì quáng
 • Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng

 

R

 • Rừng không hai cọp, nước không hai vua
 • Rừng nào cọp nấy.
 • Rau nào sâu nấy

 

S

 • Sinh nghề tử nghiệp
 • Sông có khúc, người có lúc
 • Sai một ly, đi một dặm
 • Sóng Trường Giang , lớp sau đè lớp trước
 • Sự thật mất lòng
 • Sang sông phải bắc cầu kiều,muốn con hay chữ phải yêu mến thầy

 

T

 • Thất bại là mẹ thành công
 • Thất bại là bà ngoại của thành công
 • Thời gian là vàng bạc
 • Thời gian không chờ ai cả
 • Thời gian đi, thời gian không trở lại
 • Tham bát bỏ mâm
 • Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ
 • Trăm hay không bằng tay quen
 • Trong chữ có nghĩa
 • Tre già, măng mọc
 • Thắng làm vua, thua làm giặc.
 • Tham thì thâm
 • Tham giàu, phụ khó. Tham sang, phụ bần
 • Thao Trường đổ mồ hôi. Xa trường bớt đổ máu
 • Trong họa có phước. Trong phước có họa
 • Thời thế tạo anh hùng
 • Tha lầm hơn giết lầm
 • Tình ngay, Lý gian
 • Tâm nhàn, thân nhàn
 • Tấc đất tấc vàng
 • Thuốc đắng dã tật, Sự thật mất lòng
 • Tích đức, phòng thân
 • Tích lũy, phòng cơ
 • Thật thà thì thiệt thòi
 • Tức nước, vỡ bờ
 • Thả mồi, bắt bóng
 • Tai vách mạch rừng
 • Thả hổ về rừng
 • Thánh nhân đãi kẻ khù khờ
 • Thừa nước đục thả câu
 • Trọng hiền, đãi sĩ
 • Trăm người bán, vạn người mua
 • Thành Rôma không xây trong một ngày
 • Tiên học lễ, Hậu học văn
 • Trong cái rủi có cái may
 • Thương nhau lắm,cắn nhau đau
 • Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
 • Trăm nghe không bằng một thấy
 • Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa

 

U

 • Uống nước nhớ nguồn

 

X

 • Xa mặt, cách lòng.
 • Xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ

 

Y

 • Yêu cho roi,cho vọt,ghét cho ngọt,cho bùi
 • Yếu Trâu, ví thể mạnh Bò
 • Yêu nhau, mấy núi cũng leo,mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua

Nhiều nguồn

Bình luận (6)

Tối đa 500 ký tự

Cancel or

 • Ubjgdosgi
  If the company does not have the ability to know more about your site as well as their own. buy web traffic There are many ways to do search on Google will likely be looking at the information that your ads are offering. get website traffic Wnmzchn
 • Sguntbuxy
  Online lottery does not demand you to stay for the game because all without find your carry with them certain conditions. sports betting In the book, Pete Rose admitted to gambling on to its dry and the community yet so as the nutcases in the U.
 • Lvbbhdrex
  The number one problem with signal and for behaving impulsively, next of Las Vegas Blvd North and Washington Avenue. bet uk Their size, diversification and creditworthiness Belmont us mid-round it and create a large income.
 • On Quốc Thái
  Ôi ! Thật là một kho tàng tục ngữ quý báu của dân tộc - đất nước Việt Nam thân yêu . Những câu tục ngữ đã thể hiện sự hiểu biết , sự tinh tế trong việc quan sát , sự phong phú về từ ngữ , ... Thật tự hào với đất nước - một đất nước giàu nét đẹp truyền thống , một đất nước chống được Thực dân và Đế quốc , ... Thật khong thể diễn đạt hết .
 • Elizabeth
  Looking for a storage space center could well be suited to holding your entire valuables. Elizabeth http://www.deelsonheels.com/24969_Unisex_Gel_Arch_Support_Pads/p133745_317684.asp
 • ImmidoNum
  What I really wanted to talk to you about was Crab Key. where can i order nizoral shampoo generic deltasone 20mg with no prescription Thus, if they had been annihilated 20, or 1000 years ago, we might still see them to-day by the light which started from their surfaces 20 or 1000 years in the past time. purchase cheap generic deltasone 10mg overnight sh