Thứ 404232014

Cập nhật01:18:53 AM

Trần Chánh Chiếu (1867-1919)

Trần Chánh Chiếu (1867-1919), còn gọi là Gibert Chiếu hay Gibert Trần Chánh Chiếu, bút hiệu Tố Hộ và Trần Nhựt Thăng, ông sinh tại làng Vân Tập, sau đổi là Vĩnh Thanh Tân, tỉnh Rạch Giá (hiện là tỉnh Ki

Ngô Tử Hạ (1882-1973)

Từ một trai cày nghèo quê mùa, tín đồ đạo Công giáo, lên Hà Nội làm thuê từ năm 17 tuổi, trở thành một nhà tư bản ngành in nổi tiếng xứ Đông Dương. Cuối cùng ông đã hiến dâng tất cả của c

Trương Văn Bền (1883 - 1956)

Vào những năm đầu thế kỷ XX, trong hoàn cảnh khó khăn của một xứ thuộc địa phải chịu sức ép của thực dân Pháp và giới tư sản mại bản người Hoa ngày càng lấn lướt, bóp nghẹt nền kinh tz

Nguyễn Sơn Hà (1894 - 1980)

Không chỉ ở Hải Phòng mà ở cửa ga Nam Định, và giữa quảng trường ngã sáu chợ Hàng Da, phố Đường Thành (Hà Nội), ai ai đi qua hay vòng lại cũng phải chú ý ngắm nhìn lên “chú tắc kè” to lớn,

Bạch Thái Bưởi (1874 – 1932)

Ở nước ta, lịch sử đã ghi lại sự phát triển rất sớm của các ngành nghề thủ công nghiệp, tuy nhiên đó chỉ là những ngành nghề thủ công quy mô nhỏ mà người quản lý thường là chủ gia đình.